Účetnictví • daně • mzdy

 

Daňová evidence

Pracujete-li na IČ jako živnostník (OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná) a nemáte-li za povinnost vést účetnictví, pak je Vaší povinností vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví ).

Daňová evidence je sice založena na podobných principech jako jednoduché účetnictví, ale není s ním ve všech ohledech úplně shodná.