Účetnictví • daně • mzdy

 

Přiznání k dani

Výsledky uzavřeného účetnictví nebo daňové evidence se použijí ke zpracování ročního daňového přiznání.

Zaměstnanci, kteří z nějakých důvodů nepožádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně z příjmů, mohou přinést potvrzení o zdanitelných příjmech za celý uplynulý rok.

Máte-li požadavek na uplatnění odečitatelných položek nebo slev na dani, je třeba k tomu přinést potřebné doklady.

Potřebná daňová přiznání je možno zpracovat:

přiznání k dani z příjmů fyzických osob

přiznání k dani z příjmů právnických osob

přiznání k dani z přidané hodnoty

přiznání k dani silniční

přiznání k dani z nemovitostí