Účetnictví • daně • mzdy

 

Přiznání k dani

Daň silniční

Používáte-li motorové vozidlo k podnikání a chcete-li uplatnit výdaje na provoz tohoto vozidla jako daňové náklady, je třeba za příslušné období tohoto provozu přiznat a zaplatit silniční daň.

Během roku se platí čtvrtletně záloha, jednou ročně se provádí vyúčtování těchto zaplacených záloh v přiznání k dani silniční.

Pro výpočet výše záloh i výsledné roční daně silniční se použijí údaje zapsané v technickém průkazu vozidla.

V některých případech daných zákonem, je možné uplatnit slevy na dani.