Účetnictví • daně • mzdy

 

Přiznání k dani

DPFO - daň z příjmu fyzických osob

příjmy ze zaměstnání

Za zaměstnance zpracovává a ve většině případů daňové přiznání zaměstnavatel - pokud o to zaměstnanec požádá. V některých případech je ale nutné (případně výhodné), aby si zaměstnanec podal daňové přiznání samostatně. V tom případě Vám může napomoci účetní firma.

Jedná se např. o případy, kdy chce zaměstnanec pro snížení základu daně zahrnout do daňového přiznání některé odečitatelné položky, které neuplatnil měsíčně během roku (např. úrok z půjčky stavebního spoření nebo hypotéky) nebo změnit rozvržení odečitatelných položek na děti (u sebe a druhého z manželů), oproti tomu jak byly nahlášeny během roku zaměstnavateli.

příjmy ze živnosti (OSVČ)

Živnost může být provozována i při zaměstnání jako vedlejší zdroj příjmů nebo jako hlavní činnost.

Příjmy ze zaměstnání, ze živnosti i ostatní příjmy se uvedou společně v jednom daňovém přiznání.

Nezapomeňte uvést všechny skutečnosti (s příslušnými doklady), které mohou mít vliv na možnost uplatnění odečitatelných položek nebo slev na dani.

Ostatní příjmy

Dosti často se zapomíná na další zdroje příjmů - příjmy z pronájmu nemovitosti, příjmy z prodeje nemovitosti nebo např. osobního automobilu, ostatní nahodilé příjmy atd. Tyto příjmy se za určitých podmínek zdaňují, za jistých podmínek mohou být od daně z příjmů osvobozeny. V každém případě je však nutné tyto příjmy v daňovém přiznání uvést.

Pokud takovéto příjmy během roku vznikly je potřeba podat daňové přiznání samostatně.

Nachystejte si proto včas potřebné podklady k těmto příjmům, abyste mohli mít Vaše daňové přiznání včas zpracované.