Účetnictví • daně • mzdy

 

Přiznání k dani

DPH - Daň z přidané hodnoty

Jste-li plátcem daně z přidané hodnoty, pak máte povinnost čtvrtletně nebo měsíčně podávat přiznání k DPH.

Nezapomeňte Vašim odběratelům vystavovat všechny daňové doklady za Vámi přijatá plnění. Stejně tak nezapomeňte shromažďovat všechny doklady přijaté od plátců, s jejich pomocí máte možnost uplatnit odpočet daně.

Všechny tyto doklady je potřeba zahrnout do Vašeho účetnictví a zároveň je potřeba mít zpracovanou evidenci pro účely DPH dle příslušného zákona.

Pokud jste svěřili tuto práci účetní firmě, pak máte o starost méně a více času pro Vaši důležitou práci.

Daňové doklady je ale potřeba předávat ke zpracování včas.