Účetnictví • daně • mzdy

 

Přiznání k dani

DPPO - Daň z příjmu právnických osob

právnické osoby

Všechny osoby, které nejsou fyzickými osobami jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob. Jejich přesné vymezení je dáno zákonem.

Stejně tak je zákonem vymezeno, které druhy příjmu této dani podléhají a které předmětem daně nejsou.

Podkladem pro stanovení výše příjmů podléhajících tomuto zdanění jsou zpravidla výstupy z účetnictví.

Před konečným zpracováním daňového přiznání právnických osob je proto potřeba mít úplně dokončenou účetní uzávěrku.