Účetnictví • daně • mzdy

 

Mzdová evidence

Pokud jste práci ve své firmě svěřili zaměstnancům, pak jistě máte s nimi sepsanou platnou pracovní smlouvu dle příslušného zákona.

Tím pro Vás vzniká povinnost vyplácet zaměstnancům mzdu, odvádět za ně zálohy na daň z příjmů, zdravotní, sociální pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Kromě toho je třeba provádět roční zúčtování daně za své zaměstnance včetně správného doložení a výpočtu všech odečitatelných položek a slev na dani z příjmů fyzických osob.

Mimo jiné také máte povinnost vést pro svoje zaměstnance evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), mzdovou evidenci jako podklady pro tyto listy archivovat po dobu určenou zákonem.

Tyto i další povinnosti se dají nejsnadněji splnit vedením ucelené mzdové evidence podle platných předpisů. Z takovéto mzdové evidence pak vyplynou veškeré další nutné a potřebné údaje, podklady, vyplněné tiskopisy a další potřebné informace, kolik, na které účty a ve kterých termínech je třeba odvádět příslušné platby, kdy, kam a jaké tiskopisy odesílat.