Účetnictví • daně • mzdy

 

Ostatní evidence

Evidence majetku

Evidence závazků a pohledávek

Evidence přijatých a vydaných faktur

Evidence dokladů pro účely DPH

Evidence spotřeby pohonných hmot

Evidence jízd motorovým vozidlem (kniha jízd)

Evidence je způsob, jak spolehlivě prokázat ve vzájemných návaznostech jednotlivé skutečnosti, které během daňového a účetního období nastaly a které mají v konečném důsledku vliv na výši Vašeho základu daně, odečitatelných položek nebo slev na dani ve Vašem daňovém přiznání.