Účetnictví • daně • mzdy

 

Skladová evidence

Je potřeba prokázat, že nákupy, které zahrnujete do Vašich daňových nákladů jsou všechny a beze zbytku použity pro Vaše podnikání - tj. že jsou použity pro dosažení, zajištění a udržení Vašich příjmů. Tak je to dáno účetními a daňovými předpisy, kterým je potřeba vyhovět i v tom případě, že vedete (pouze) daňovou evidenci.

Skladová evidence může zároveň posloužit pro Váš přehled nebo i pro další potřeby, kdy např. potřebujete zpětně zjistit některé údaje nebo hospodárnost Vaší činnosti a podobně.

Skladová evidence při takové Vaší činnosti, jako je např. opakovaný nákup a prodej zboží je zároveň způsob, kterým při daňové kontrole prokazujete, v jaké výši je Vaše obchodní přirážka, kterou při prodeji zboží používáte.

Dle stanovisek finančních úřadů při daňových kontrolách by neměla obchodní přirážka být pod jistou mezí, která je obvyklá v daném oboru, místě a čase.