Účetnictví • daně • mzdy

 

Služby - ceny

Ovlivněte svoji cenu

Cena závisí na pracnosti - tj. na počtu zpracovaných účetních a evidenčních položek, dále na objemu dalších nezbytných prací tak, aby účetní i jiná evidence odpovídala účetním předpisům, aby byla jednoznačná, úplná a správná.

K orientačnímu výpočtu konečné ceny použijte ceník.

Lepší přípravou dokladů, jejich úplností a včasným doručováním si můžete výslednou cenu do jisté míry ovlivnit sami. V tom případě je zde možnost dohodnout se na určité slevě.

Přibližnou cenu lze u běžných prací dohodnout zpravidla na základě zkušenosti předem.

Je-li účetnictví rozsáhlejší, dohodne se předběžná, oboustranně přijatelná cena po dobu zkušební lhůty. Konečná cena se pak stanoví podle skutečně provedené práce. Ceník slouží pro Vaši informaci, orientaci a je průběžně aktualizován.

Uvažujete-li o ročním zpracování svého účetnictví, pak máte možnost slevy - čtěte dále:

Obvyklá četnost platby je měsíční nebo čtvrtletní. Při platbě předem se poskytuje 5% sleva.

Při včasném předání dokladů máte možnost slevy.

Za závaznou objednávku se považuje včasné předání dokladů. Vzdálenější zákazníci mohou zaslat svoje doklady poštou - jako doporučenou zásilku a zálohu převodem na účet. Po přijetí platby je vždy předán anebo zaslán daňový doklad.