Účetnictví • daně • mzdy

 

Ceny

Účetní a jiné služby, daňová přiznání

 

Účetní a jiné služby

 *)
mzdová evidence
(pro 1 zaměstnance - dle konkrétních podmínek)
150 až 250,-
nástup, výstup zaměstnance od 250,-
roční daňové zúčtování zaměstnance od 250,-
roční daňové přiznání - závislá činnost od 450,-
roční daňové přiznání - OSVČ od 700,-
roční daňové přiznání - právnická osoba
(dle pracnosti a rozsahu)
od 2300,-
přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní) od 300,-
roční přiznání k silniční dani (pro jedno vozidlo) od 300,-
    - " -     - " -     - " -      (za každé další vozidlo) od 250,-
zpracování přehledu pro OSSZ od 300,-
zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu od 300,-
poradenství, konzultace (20 minut) 100,-
poradenství, konzultace (20 minut čtvrtletně - pro stálé zákazníky účetnictví) v ceně
slevy za úsporu práce při přípravě dokladů, apod.
(procentní sazba) - dle podmínek
1% až 33%
příplatky za zvýšenou pracnost
(za přípravu dokladů, za zvýšené dohledávání, apod.)
(procentní sazba)
- dle podmínek
1% až 33%
možnost zpracování jednoduchých podnikatelských záměrů a finančních analýz
(sazba za hodinu nebo podle počtu zpracovaných položek) - dle dohody
tvorba počítačových sestav dle požadavků, jednoduchá finanční analýza a podobně
(hodinová sazba) - dle pracnosti a dle dohody
od 300,-
poradenství v oblasti reklamy a marketingu,
prezentace firmy na internetu,
možnost zpracování internetových stránek,
webdesign
(dle cen obvyklých v tomto oboru)
zastupování na úřadech
(hodinová sazba) - dle pracnosti a dle dohody
od 390,-
další služby
(hodinová sazba) - dle pracnosti a dle dohody
od 290,-

*) - ceny jsou bez DPH, změna cen vyhrazena