Účetnictví • daně • mzdy

 

Účetnictví

Účetnictví (dříve pod názvem "podvojné účetnictví") se řídí platnými účetními předpisy. Kdo má za povinnost vést účetnictví je určeno zákonem.

Pokud se na Vás tato povinnost nevztahuje, můžete přesto vést účetnictví, pokud se k tomu dobrovolně rozhodnete. Pak je ale potřeba, abyste se nadále řídili příslušnými předpisy platnými pro účetnictví.

Pokud se na Vás nevztahuje povinnost vést účetnictví, ani jste se k tomu dobrovolně nerozhodli, pak je Vaší povinností řídit se platnými předpisy pro daňovou evidenci.